แจ้งลูกค้า บริษัท บ้านเชียงซอฟท์ จำกัด

    โปรแกรม Update ใน Build ล่าสุดนี้ ลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนโปรแกรมใหม่กับบริษัท บ้านเชียงซอฟท์ จำกัด ภายในระยะเวลา 7 วัน (โปรแกรมสามารถใช้งานได้ตามปกติ 7 วันโดยไม่ต้องลงทะเบียน) และเมื่อลูกค้าได้ทำการ Update โปรแกรมไปแล้วนั้น จะไม่สามารถถอย Build version กลับไปใช้ version ที่เก่ากว่าได้อีกต่อไป

ขั้นตอนการลงทะเบียน(คลิก)


***ข้อควรระวัง***
ในการขอลงทะเบียนนั้นจะต้องเป็นเครื่องที่ใช้งานจริง หากมีการขอลงทะเบียนครั้งแรกแล้วและต้องการลงทะเบียนใหม่ จะต้องทำเรื่องตามแบบฟอร์มขอรับรหัสลงทะเบียนใหม่เท่านั้น


Download โปรแกรม

โปรแกรมวันที่Download
BC Account (ระบบบัญชี)
BCAccount 5.5 Professional   07/03/2565
BCAccount 5.5 Standard   07/03/2565
BCAccount 5.5 Standard (Demo) 26/12/2556
BCAccount 5.5 Professional(Demo) 26/12/2556
BC POS (ระบบขายหน้าร้าน)
BCPOS 5.5 Standard   01/07/2556
BCPOS 5.5 Standard (Demo) 01/07/2556
Utility
.Net Framework 1.1 15/10/2552
.Net Framework 2.0 15/10/2552
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.7 15/10/2552
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 15/10/2552
Windows Installer 3.1 13/01/2553
SQL 2008 Express 13/01/2553
SQL 2016 Express 13/01/2553
โปรแกรม Remote (Teamviewer) 13/01/2553