ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ

โปรแกรม BCAccount สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบและยืดหยุ่น ไม่ผูกติดกับระบบงานใดระบบงานหนึ่ง จึงสามารถปรับใช้ได้กับธุรกิจได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจงานวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจด้านโรงพยาบาล ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจโรงแรม หรือแม้แต่ธุรกิจโรงงาน ก็สามารถนำโปรแกรม BCAccount ไปปรับใช้ได้ อีกทั้งเรายังสามารถ Customize โปรแกรมเพื่อให้เข้ากับระบบงานได้


ธุรกิจประเภทวัสดุก่อสร้างโฮมมาร์ท ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างในเครือซีเมนต์ไทย ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมสำหรับตัวแทนจำหน่ายภายใต้ชื่อ "Champ" รองรับ การทำงานของระบบงานทั้งหมด ทั้งในด้านโปรแกรมบัญชีหลังร้านและโปรแกรมบริหารงานขายหน้าร้าน (Point of Sale) ปัจจุบัน มีร้านค้าที่ใช้งานทั้งหมด 239 ร้านค้าทุกภาคทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจและมีการใช้งานมานานกว่า 5 ปี จากความเชื่อมั่นในการใช้งานและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง

เว็ปไซต์อ้างอิง
ส.เจริญชัย ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี ใช้โปรแกรม BC Account Professional และ Point of Sale มี 2 สาขาปัจุบัน ใช้งานอยู่ประมาณ 40 Client

เว็ปไซต์อ้างอิง

ธุรกิจประเภทค้าส่งและค้าปลีก


ดีมาร์ท เป็นร้านค้าที่ทำธุรกิจขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ตั้งอยู่ที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี รวมทั้งยังมีร้านค้าที่เป็นรูปแบบโมเดิร์นเทรดอีกด้วย สามารถเดินเลือกซื้อสินค้าทั้งที่เป็นแบบปลีกและแบบค้าส่งได้ ใช้โปรแกรม BCAccount Professional และโปรแกรมขายหน้าร้าน (Point of Sale)

เว็ปไซต์อ้างอิงกิจการร้านค้าสวัสดิการ กองเรือยุทธการ เป็นร้านค้าที่ค้าส่งและปลีกอยู่ภายใน กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบให้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ใช้โปรแกรม BC Account และระบบงานขายหน้าร้าน มี Client ทั้งหมดประมาณ 40 เครื่อง

เว็ปไซต์อ้างอิง

ธุรกิจประเภทโรงงาน


บริษัท พรานทะเล จำกัด เป็นโรงงานที่ทำอาหารทะเลแช่แข็ง ได้นำโปรแกรม BC Account ไปใช้ในกระบวนการทำงานทั้งระบบงานบัญชีและระบบงานอื่น ๆ

เว็ปไซต์อ้างอิงบริษัท อีซูซุ จำกัด โรงงานผลิตรถยนต์ อีซูซุ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

เว็ปไซต์อ้างอิงบริษัท Lucky Star Weaving จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายกระสอบพลาสติกสาน Polypropylene (PP) คุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสำหรับใช้บรรจุผลิตภัณฑ์จำพวกอาหารสัตว์ ผลิตผลทางการเกษตร ประเภท ข้าว ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารเคมีแห้ง วัสดุก่อสร้าง แร่อาหารสัตว์ แร่พืช เมล็ดพันธุ์พืช และอื่นๆ

เว็ปไซต์อ้างอิงบริษัท บีบีทอยส์ จำกัด นำเข้าและค้าส่งของเล่นชนิดต่าง ๆ

เว็ปไซต์อ้างอิง

ธุรกิจประเภทโรงเรียน


โรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา

เว็ปไซต์อ้างอิง