เราพร้อมจะก้าวไปพร้อมกัน

จากประสบการณ์มากกว่า 15ปี ผ่านงานรับจ้างพัฒนาระบบมามากมาย หลากหลายธุรกิจ ถึงเวลาแล้วที่เรา จะต้องเป็นผู้ที่กำหนดรูปแบบการทำงานในแต่ละธุรกิจ เป็นแบบสำเร็จรูป ให้มากที่สุดและเมื่อผู้ใช้ต้องการดำเนินธุรกิจบางอย่าง สามารถนำผลิตภัณฑ์ของเรา ที่มีทั้งตัวโปรแกรมสำเร็จรูป การวางระบบงานที่ถูกต้องตามกฎหมายวิธีการควบคุมภายใน และ รายละเอียดทุกอย่างในการทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายคอมพิวเตอร์ สรุปคือ ใช้ผลิตภัณฑ์เราแล้วเปิดกิจการ ได้ทันที

การขึ้นระบบงาน
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน

ตัวอย่างหน้าจอ
เกี่ยวกับรายการภาษีแบบใหม่

ลูกค้าอ้างอิง
รายชื่อบางส่วนของลูกค้าที่ไว้วางใจ

การปรับปรุงโปรแกรม BC Account 5.5

  ตามที่กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จัดทำใบกำกับภาษีเต็มรูปตามมาตรา 86/4 จนถึง 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องเพิ่มเติมข้อความใน ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ รวมทั้งในรายงานภาษีขาย และรายงานภาษีซื้อ นั้น...

BCAccount for Windows ระบบบัญชี

  * โปรแกรมบัญชี ที่พัฒนามาสำหรับธุรกิจคนไทยโดยเฉพาะ
  * ที่ได้รับการออกแบบ และพัฒนาเพื่อให้สามารถรองรับการทำงานที่ซับซ้อน
  * ทุกระบบเชื่อมโยงกันจนถึงระบบบัญชี
  * รองรับระบบ Serial
  * รองรับ ต้นทุนเฉลี่ย ต้นทุนมาตราฐาน และ FIFO
  * รองรับระบบเงินมัดจำรับ รับเงินล่วงหน้า
  * รองรับระบบเงินมัดจำจ่าย จ่ายเงินล่วงหน้า
  * รองรับการออกแบบฟอร์มเอกสารได้หลากหลายและสามารถออกแบบเองได้
  * ระบบสต๊อกสินค้าสามารถแยกตามคลังและที่เก็บ
  * ระบบตืนการทำงาน เช่นเช็คถึงกำหนด เตือนสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
  * มีระบบวงเงินเครดิตลูกค้า
  * สามารถกำหนดราคาขายสินค้าได้สูงสุด 20 ราคาขาย

BCPOS for Windows ระบบริหารการขายหน้าร้าน

  * เป็นระบบที่ช่วยในการขายสินค้าในรูปแบบ Point of Sale เช่น ร้านมินิมาร์ท
  * มีระบบ Barcode และการพิมพ์ใบกำกับภาษีแบบย่อ
  * สามารถพิมพ์ได้ทั้ง ผ่าน Windows Driver และยิงตรงผ่าน Port (Com,Lpt)
  * รองรับการทำงานกับเครื่องชั่งได้
  * สามารถเชื่อมต่อเครื่อง รูดบัตรเครดิตได้โดยตรง
  * สามารถรองรับการชำระหลายแบบพร้อมกัน

ธุรกิจที่สามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ได้

  * ธุรกิจที่มีสาขามาก และต้องการเชื่อมต่อแบบ online
  * ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีใช้มากกว่า 200 แห่ง
  * ธุรกิจจำหน่าย CD, VCD มีปริมาณสินค้ากว่า 90,000 รายการ
  * ธุรกิจฝากขาย รองรับคลังสินค้ามากกว่า 300 คลังสินค้าทั่วประเทศ
  * ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก,ร้านสะดวกซื้อ,ร้านขายยา รองรับ Barcode และวันหมดอายุ
  * ธุรกิจจำหน่ายอะไหล่ มีสินค้ามากกว่า 30,000 รายการ พร้อม Serial Number
  * ธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า มีระบบ Serial Number
  * ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ
  * ธุรกิจจำหน่ายคอมพิวเตอร์
  * ธุรกิจโรงงาน รองรับการคำนวณต้นทุน และเชื่อมต่อกับระบบ MRP
  * ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เชื่อมต่อไปถึงหน้างาน เพื่อคุมค่าใช้จ่าย EOQ และสต็อก
  * ธุรกิจนำเข้า ส่งออก รองรับการเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง
  * ธุรกิจรับทำบัญชี ดึงข้อมูลจากลูกค้าเพื่อปิดบัญชีอัตโนมัติ
  * ธุรกิจขายสินค้าแบบ online เชื่อมต่อกับระบบ e-Ordering