ขั้นตอนการลงทะเบียนโปรแกรม BC Account 5.5

1. เปิดโปรแกรม BCServiceTools เลือกเมนู เครื่องมือ->Activate BCAccount Software...


2. Connect ฐานข้อมูลที่ใช้งาน


3. ส่ง Register Code มาลงทะเบียนที่บริษัท บ้านเชียงซอฟท์ จำกัด ที่ bcs.register@gmail.com (คุณยุ) เวลา 09.00-17.00 น. โดยระบุข้อมูลลงทะเบียนดังนี้
- ชื่อบริษัท (ที่ซื้อโปรแกรม)
- ผู้ติดต่อ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ
- Register Code4. บริษัท บ้านเชียงซอฟท์ จำกัด จะส่ง License Code กลับไปให้ท่านลูกค้า


5. นำ License Code ไปใส่ที่หน้าจอ Activate คลิกปุ่ม Activate